Arrow backLanguage
0-3 måneder
Artikel

Slik vokser barnets hjerne

Hvordan barnets hjerne utvikler seg, er avhengig av det genetiske anlegg og miljøet, men også av at barnet får optimalt med næring. Mange næringsstoffer er viktige i barnets første levemåneder, men det viktigste for utviklingen av hjernen er tilgang til rett type proteiner i optimal mengde.

2min Læs jun 17, 2017

Barnets hjerne vokser aller mest fra midten av graviditeten til barnet er to og et halvt år gammelt. I løpet av bare 18 måneder blir hjernen til en nyfødt dobbelt så stor – og ved 24 måneders alder er den tre ganger så stor. Samtidig utvikler hjernen dessuten hele tiden sin kognitive evne. Det er mye voksing og læring på kort tid! Spennende både for deg og barnet. Nedenfor kan du lese litt mer detaljert om hva som skjer i løpet av denne tiden.

Vet du hvor viktig rett protein er for barnets hjerne?

Hjernebarken gjennomgår en omfattende utvikling i denne perioden. De fleste av de synaptiske forbindelsene dannes etter fødselen (En synapse er kontaktstedet mellom to nerveceller i hjernen). Når denne utviklingen er på sitt raskeste, danner hjernebarken to millioner nye synapser i sekundet! Det er i denne perioden barnet utvikler fargesyn og tilknytning til foreldrene. Når barnet er to år gammelt, inneholder hjernebarken allerede mer enn 100 billioner synapser.

De fleste foreldre vet at de kan påvirke barnets kognitive utvikling gjennom omsorg og stimulering, men forholdsvis få er klar over at kostenholdet, og da særlig bestemte proteiner, har en viktig rolle i hjernens utvikling. Blant annet er protein vesentlig for de regionene i hjernen som påvirker språket, oppmerksomheten og arbeidsminnet.

Rett mengde protein er viktig for hjernens utvikling

I perioder med et høyt proteinbehov er det spesielt viktig med god tilførsel av næringsstoffer. I disse periodene kan proteinmangel være ekstra skadelig. En slik kritisk periode er tiden rett etter at barnet har blitt 6 måneder. Da reduseres proteinmengden i morsmelken samtidig som mange pleier å starte avvenningen.

I denne perioden er det viktig at barnet får i seg kvalitetsproteiner i tilstrekkelig mengde, slik at hjernen fortsetter å utvikle seg optimalt. Følg de kostrådene som Helsedirektoratet og helsestasjonen gir, og følg aldersanbefalingene på den barnematen du gir barnet.

Rate this article
Search icon

Har du fortsatt ikke funnet det du leter etter?

Test vår nye smarte søkemotor. Vi har alltid noe å tilby deg.