Arrow backLanguage
6-11 måneder
Artikel

Er barnet allergisk, intolerant eller overfølsomt for mat?

Å ikke tåle mat – En liten guide. Det er vanlig med allergi og overfølsomhet mot mat hos barn.

2min Læs jun 20, 2017

I dag tyder forskjellige undersøkelser på at hvert tredje barn har eller har hatt allergiproblemer, men mange barn vokser av seg matallergier i løpet av de første leveårene. Det gjelder for eksempel allergi mot melk og til en viss grad også egg, mens allergi mot nøtter, peanøtter og fisk ofte fortsetter opp i voksen alder. Hos større barn er det vanligere med allergi mot pollen og pelsdyr.

Det snakkes ofte om allergi og overfølsomhet som om det er det samme, men de bakenforliggende mekanismene i kroppen er ofte forskjellige. Overfølsomhet er et paraplybegrep for at man reagerer på noe man spiser, og det kan deles inn i allergiske og ikke-allergiske reaksjoner.

Hvis det er allergi

Ved matvareallergi (matallergi) reagerer immunforsvaret med å danne allergiantistoffer mot en matvare, f. eks. melk. Symptomene som oppstår ved den allergiske reaksjonen kan variere. Det er vanlig med symptomer i huden (eksem, elveblest, kløe), luftveiene (pip i brystet, astma) eller mage/tarmkanalen (vondt i magen, kolikk, diaré, oppkast m.m.) eller en kombinasjon av disse. Symptomene spenner over hele skalaen, fra milde til kraftige, der enkelte krever legehjelp. Hvis man reagerer allergisk er det viktig å helt utelukke den matvaren som man ikke tåler.

Eksempel på overfølsomhet

Ved en ikke allergisk reaksjon reagerer kroppen med andre mekanismer Et eksempel er når man er overfølsom for melkesukker (laktose) fordi man mangler enzymet laktase som bryter ned melkesukker. Til overfølsomhet hører også reaksjoner mot tilsetningsstoffer og mat som inneholder mye av et stoff som heter histamin. Ved en ikke-allergisk reaksjon kan man tåle mindre mengder av en matvare og reaksjonene er sjelden like kraftige som ved en allergisk reaksjon.

Hvem blir allergisk?

Arv er den største risikofaktoren for allergi, noe som fører til at barn som har foreldre eller søsken som er allergiske har økt risiko for selv å utvikle allergi. Men også barn uten allergiske foreldre kan rammes, siden det finnes andre faktorer som kan påvirke hvor disponert barnet er for allergi. I dag finnes det imidlertid ingen fullstendige svar på hvorfor noen personer blir allergiske og andre ikke.

Rate this article
Search icon

Har du fortsatt ikke funnet det du leter etter?

Test vår nye smarte søkemotor. Vi har alltid noe å tilby deg.