Arrow backLanguage
Nestlé forbrukervenerklæring

Tärkeää tietoa tietosuojasta

Tärkeitä kysymyksiä ja vastauksia

Tässä tietosuojaperiaatteessa määritellään, miten Nestlé käsittelee henkilötietoja ja evästeitä.

Henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinhoitaja on Nestlé. Lisätietoja siitä, mitä tämä tarkoittaa, on seuraavan otsikon alla: ”Millä tämän tietosuojaperiaatteen käsitteillä on tarkka juridinen merkitys (ne on merkitty suuraakkosin lukuun ottamatta sanaa "henkilötiedot", joka esiintyy tekstissä toistuvasti)?”

 1. Mitä henkilötietoja Nestlé kerää sivuston kautta ja miten se tapahtuu? 
 2. Miten Nestlé suojaa henkilötietoja? 
 3. Mihin Nestlé käyttää henkilötietoja? 
 4. Luovuttaako Nestlé tietoja ulkopuolisille ja jos luovuttaa, kenelle ja miksi?
 5. Miten saat tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu ja pyytää niiden tarkistamista, oikaisua tai poistamista? 
 6. Mihin maihin henkilötietojasi toimitetaan ja miksi? 
 7. EVÄSTEET ("seurantatekniikka") – Miten Nestlé käyttää evästeitä ja miksi? 
 8. Internetmarkkinointi – Mitä roskaposti on ja miten Nestlé suhtautuu roskapostiin? 
 9. Miten Nestlé tallentaa henkilötiedot? 
 10. Miten Nestlé suhtautuu siihen, että lapset käyttävät sivustoja ja viestivät niiden kautta? 
 11. Viesti alaikäisten lasten vanhemmille 
 12. Tarjoaako Nestlé linkkejä ulkoisten tahojen sivustoihin ja mitä tapahtuu henkilötiedoilleni, jos napsautan tällaista linkkiä? 
 13. Mitä tapahtuu henkilötiedoilleni, kun lähetän Nestlé-sivun jollekulle sähköpostitse? 
 14. Miten henkilötietojani käsitellään, jos täytän Nestlén verkkokyselyn tässä sivustossa? 
 15. Voiko Nestlé muuttaa tietosuojaperiaatteen sisältöä? 
 16. Mistä saan lisää lainopillista tietoa Nestlén sivustosta sekä omista oikeuksistani ja velvollisuuksistani? 
 17. Mihin osoitteeseen voin ottaa yhteyttä Nestlén tallentamiin henkilötietoihini liittyvissä asioissa? 
 18. Millä tämän tietosuojaperiaatteen käsitteillä on tarkka juridinen merkitys (ne on merkitty suuraakkosin lukuun ottamatta sanaa "henkilötiedot", joka esiintyy tekstissä toistuvasti)? 
 19. TÄRKEÄÄ – Miksi minun on hyväksyttävä tietosuojaperiaatteen ehdot?

 

1. Mitä henkilötietoja Nestlé kerää sivuston kautta ja miten se tapahtuu?

Keräämme ainoastaan henkilötietoja, jotka SINÄ haluat luovuttaa tai joita tarvitsemme voidaksemme tarjota ja kehittää palveluamme. Keräämme seuraavia henkilötietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä evästeiden kautta saatavia tietoja, kuten sivuston käyttö, internetliittymä ja tietokone. 

Saatat haluta ilmoittaa sähköpostiosoitteesi, nimesi, puhelinnumerosi ja vastaavia tietoa, jotta voimme lähettää sinulle tietoa tuotteistamme, jotta voit osallistua kilpailuihin ja täyttää kyselyjä ja että voimme kertoa sinulle jännittävistä Nestlé-uutuuksista. 

Voit luottaa siihen, että Nestlé käyttää kaikkia tarvittavia suojaustoimia suojatakseen henkilötietojasi. 

 

2. Miten Nestlé suojaa henkilötietoja?

Nestlé käyttää kaikkia välttämättömiä turvatoimia suojatakseen henkilötietojasi. Henkilötietoihisi on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä, jotka työskentelevät Nestléllä tai ulkopuolisissa yrityksissä (esimerkiksi kuljetusyritykset) sekä yhteistyökumppaniemme asianmukaiset henkilöt (joita sitoo sopimus tietoja salassapidosta). Kaikkien henkilötietoihin käsiksi pääsevien Nestlén työntekijöiden tulee noudattaa yhtiön tietosuojaperiaatetta, ja kaikki ulkopuolisten yritysten työntekijät ovat sitoutuneet pitämään tiedot salassa ja olemaan luovuttamatta niitä eteenpäin. Ulkopuolisia yrityksiä sitoo lisäksi sopimus, jossa määrätään, että henkilötietoja tulee suojata. Nestlé ylläpitää tietoturvallista IT-ympäristöä ja on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin suojatakseen tietokoneet ja verkon luvattomalta tunkeutumiselta (hakkereilta). 

 

3. Mihin Piltti käyttää henkilötietoja?

Henkilötietoja käytetään tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen sekä kaikkien Piltti tuotteiden ja palvelujen markkinointiin. Lisäksi niitä käytetään palvelujemme hallinnoimiseen, käyttäjätuen antamiseen, palautteen vastaanottamiseen näistä sekä suojautumiseen tietomurroilta, lainrikkomuksilta ja sopimusrikoilta.

 

4. Luovuttaako Nestlé tietoja ulkopuolisille ja jos luovuttaa, kenelle ja miksi?

Jos et ole erikseen antanut meille lupaa siihen, Nestlé ei milloinkaan luovuta henkilötietoja ulkopuolisille yrityksille suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Tarkempaa tietoa Nestlén periaatteista koskien (i) sähköpostitse tapahtuvaa suoramarkkinointia, (ii) oikeuttasi pyytää Nestléä LOPETTAMAAN yhteydenotot sähköpostitse markkinointitarkoituksissa ja (iii) oikeuttasi pyytää henkilötietojesi poistamista tietokoneiltamme, on kysymyksessä 8 – Internetmarkkinointi – Mitä roskaposti on ja miten Nestlé suhtautuu roskapostiin? sekä kysymyksessä 5 – Miten voit selvittää, mitä henkilötietoja olemme sinusta tallentaneet sekä tarkistaa, oikaista ja poistaa ne? 

Nestléllä on oikeus luovuttaa henkilötietoja muille saman konsernin yrityksille. Nestléllä on myös oikeus luovuttaa henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille, mutta vain seuraavissa tilanteissa: 

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille (esimerkiksi internetpalveluntarjoajille), jotka auttavat meitä tämän sivuston ylläpidossa. Osa liikekumppaneistamme saattaa sijaita muissa maissa kuin siinä maassa, josta sivustoa käytät. Pääasiallinen palveluntarjoajamme sijaitsee Yhdysvalloissa. Katso kysymys 6 – Mihin maihin henkilötietojasi toimitetaan ja miksi? Ulkopuolisia tahoja koskevat tietosuojavaatimukset ovat yhtä tiukat kuin Nestlén omat. Yrityksiä sitovat lisäksi tarvittaessa sopimukset, joissa määrätään, että niiden on suojattava henkilötiedot ja että ne saavat käyttää tietoja ainoastaan Nestlén pyynnöstä. 

Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi valtion viranomaisille ja poliisiviranomaisille, mikäli sitä edellytetään lainsäädännön nojalla tai mikäli meillä on syytä uskoa, että tietojen luovuttaminen on välttämätöntä oikeusprosessin vuoksi, tai vastataksemme oikeudellisiin vaatimuksiin tai toimenpiteisiin tai suojataksemme Nestlé-konsernin, sen asiakkaiden tai yleisön etua. 

Mikäli Nestlén toiminta myydään, tietosi saatetaan siirtää uudelle omistajalle, mutta tämä koskee ainoastaan tilanteita, joissa (i) olemme sopimuksen avulla huolehtineet siitä, että tiedot pysyvät suojassa, ja (ii) joissa Nestlé ei riko tietojen siirtohetkellä voimassa olevaa lainsäädäntö. 

 

5. Miten saat tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu ja pyytää niiden tarkistamista, oikaisua tai poistamista?

Monissa maissa (Suomi mukaan lukien) käyttäjällä on oikeus pyytää rekisteriote, josta käyvät ilmi kaikki tallennetut henkilötietosi. Joissakin maissa rekisteriotteen toimittamisesta saatetaan periä pieni maksu. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, muokkaamista tai oikaisemista. Rekisteriotteen tilaus- ja henkilötietojen muokkauspyynnöt tehdään kirjallisesti osoitteeseen forum@se.nestle.com

 

6. Mihin maihin henkilötietojasi toimitetaan ja miksi?

Nestlé on maailmanlaajuinen yritys, joten tietoja voidaan siirtää maan rajojen ulkopuolelle. Niitä voidaan luovuttaa maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on tiukempi tai löyhempi kuin tietojen lähetysmaan. Tietoja voidaan lisäksi siirtää Nestlé-konserniin kuuluvien eri maissa sijaitsevien yritysten välillä. Nestlé ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ylläpitääkseen tietosuojaa myös silloin, kun tietoja luovutetaan ja otetaan vastaan.

Palvelin, jolla sivusto sijaitsee, voi sijaita eri maassa kuin sinä. Pääpalvelimemme, joita useimmat Nestlé-sivustot käyttävät, sijaitsevat Yhdysvalloissa. Palvelimia ylläpitävä yritys on sopimusten avulla sitoutunut suojaamaan tietoja. Sopimuksessa määrätään mm., että yrityksen tulee noudattaa Nestlén määräyksiä ja jatkuvasti tekee tarvittavia teknisiä toimia, jotta tiedot pysyvät suojassa.

 

7. EVÄSTEET ("seurantatekniikka") – Miten Nestlé käyttää evästeitä ja miksi?

Nestlé käyttää seurantatekniikkaa eli evästeitä kerätäkseen tietoja mm. selainohjelmista, käyttöjärjestelmistä, linkittävistä sivuista, sivustossa liikkumisesta, ISP-toimialueesta ja vastaavista. Tarkoituksena on saada käsitys siitä, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeiden avulla voimme muokata sivustoa tarpeitasi vastaavaksi. 

Evästeiden avulla kerätyt tiedot tallennetaan siten, ettei niistä pystytä päättelemään, mistä tiedot ovat peräisin. Näitä tietoja voidaan luovuttaa vain muille Nestlé-konsernin yrityksille tai tarkoin valituille ulkopuolisille yrityksille. Niitä ei käytetä yhteydenpitoon. 

Nimeäsi ei tallenneta tietokoneellesi tallennettaviin evästeisiin, mutta IP-osoite tallennetaan. Kun olet lopettanut sivuston käytön, evästeiden tiedot eivät enää ole Nestlén käytettävissä. 

Voit itse valita, miten evästeitä käytetään selaimessasi. Voit esimerkiksi asettaa selaimen antamaan varoituksen, kun vierailet evästeitä käyttävissä sivustoissa tai estämään evästeiden käytön täysin. Jos estät evästeiden käytön, et kuitenkaan välttämättä pysty käyttämään kaikkia sivuston toimintoja. Lisätietoja on selaimen ohjeissa. Monet sivuston ja muiden Nestlé-sivustojen osat ovat käytettävissä ilman evästeitä. Pidä mielessä, että evästeasetukset tulee tehdä jokaisessa selainohjelmassa ja jokaisella koneella tai laitteella erikseen. 

 

8. Internetmarkkinointi – Mitä roskaposti on ja miten Nestlé suhtautuu roskapostiin?

Roskapostilla tarkoitetaan ei-toivottuja sähköpostiviestejä, joiden tarkoituksena on markkinoida jotakin ja joiden lähettämiseen et ole antanut yritykselle lupaa. 

Nestlé EI lähetä roskapostia. Nestlé käyttää työkaluja, jotka suojaavat käyttäjiä roskapostilta. Ei-toivottujen viestien lähettäminen on monissa maissa kielletty. Nestlé ei käytä luovuttamiasi henkilötietoja (kuten sähköpostiosoitetta) suoramarkkinointiin tai muihin yhteydenottoihin, ellet ole antanut siihen NIMENOMAISTA lupaa. Tällöin puhutaan yksilöidystä lähetysluvasta. 

Nestlé ei koskaan luovuta henkilötietoja Nestlé-konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka käyttäisivät tietoja roskapostin lähettämiseen. Nestlén sivustoissa voit ilmoittaa, haluatko vastaanottaa markkinointia sähköpostitse. Jokaisessa Nestlén lähettämässä sähköpostiviestissä on ohjeet siitä, miten tulee toimia, jos et halua enää markkinointiviestejä. 

Jos epäilet saaneesi roskapostia Nestlé-konserniin kuuluvalta yritykseltä, ilmoita asiasta meille välittömästi ja liitä ilmoitukseen osoite. Osoitetiedot, katso kysymys 5 – Miten saat tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu ja pyytää niiden tarkistamista, oikaisua tai poistamista?

 

9. Miten Nestlé tallentaa henkilötiedot?

Nestlé voi tallentaa sivustoissa luovuttamiasi henkilötietoja tietokantoihin, kuten markkinoinnin asiakastietokantoihin. Nestlé-konserni säilyttää tiedot vain niin kauan kuin se on välttämätöntä ottaen huomioon tarpeemme vastata kysymyksiin, ratkaista ongelmia ja tarjota parempia ja uusia palveluja sekä noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Se tarkoittaa, että saatamme säilyttää tietoja kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut Nestlén palveluiden käyttämisen tai lakannut vierailemasta tässä sivustossa, kuitenkin enintään laissa sallitun enimmäisajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan kaikilta Nestlé-konsernin tietokoneilta. 

Voit milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista, katso kysymys 5 – Miten saat tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu ja pyytää niiden tarkistamista, oikaisua tai poistamista? 

 

10. Miten Nestlé suhtautuu siihen, että lapset käyttävät sivustoja ja viestivät niiden kautta?

Meistä on erittäin tärkeää suojata internetiä käyttävien lasten henkilöllisyyttä. Siksi on suotavaa, että huoltaja viettää aikaa lapsen kanssa tietokoneella ja keskustelee internetin käytöstä lapsen kanssa. 

Emme kerää tietoisesti alle 18-vuotiaiden tietoja kuin joissakin lapsille suunnatuissa sivustoissamme. Näissä sivustoissa keräämme henkilötietoja ainoastaan lasten tietosuojaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Kun lasta pyydetään antamaan henkilötietonsa – ja huoltajaa vahvistamaan tietojen antaminen – pyydämme ainoastaan välttämättömiä tietoja tiettyyn ohjelmaan rekisteröitymiseen. 

sille suunnatut sivustot:
Viestintä alaikäisille 

Jos olet alle 18-vuotias, suosittelemme, että keskustelet huoltajasi (esimerkiksi äidin tai isän) kanssa ENNEN kuin lähetät henkilötietojasi Nestlén sivustoon. Jos et ymmärrä kaikkia tämän osion tietoja, pyydä huoltajaasi selittämään sisältö. 

 

11. Viesti alaikäisten lasten vanhemmille

Suosittelemme, että valvotte säännöllisesti lasten sähköposti- ja internetkäyttöä. 

Kerro lapselle, ettei hänen tule koskaan antaa henkilötietojaan verkossa ilman vanhempien lupaa. 

Kaikkien alaikäisten (alle 18-vuotiaat), jotka vierailevat sivustossa, tulee antaa huoltajan sähköpostiosoite. Näin voimme lähettää kopiot kaikista lapselle lähettämästämme viestinnästä myös huoltajalle. 

Voit milloin tahansa tarkistaa, mitä tietoja lapsesta on tallennettu ja pyytää niiden muuttamista tai poistamista. voit myös pyytää meitä poistamaan lapsen tiedot lähettämällä sähköpostiviestin kysymyksessä 5 opastetulla tavalla – Miten saat tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu ja pyytää niiden tarkistamista, oikaisua tai poistamista? 

 

12. Tarjoaako Nestlé linkkejä ulkoisten tahojen sivustoihin ja mitä tapahtuu henkilötiedoilleni, jos napsautan tällaista linkkiä?

Nestlé tarjoaa linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka sisältävät kiinnostavaa tietoa ja jotka liittyvät jollakin tavalla Nestléen. Emme pysty valvomaan näiden sivustojen toimintaa eivätkä ne kuulu tietosuojaperiaatteidemme piiriin. Jos vierailet jossakin näistä sivustoista, sivuston julkaisija saattaa kerätä henkilötietoja. Tutustu sivuston tietosuojaperiaatteisiin, ennen kuin luovutat henkilötietojasi. Nestlé pyrkii valikoimaan sivustoja, joiden henkilötietoja koskeva tietosuoja ja suojaus ovat samalla tasolla kuin omamme, mutta emme vastaa siitä, miten nämä ulkopuoliset sivustot käsittelevät tietoja. 

 

13. Mitä tapahtuu henkilötiedoilleni, kun lähetän Nestlé-sivun jollekulle sähköpostitse?

Joissakin sivustoissamme voit lähettää sivun linkin sähköpostitse jollekulle tuntemallesi henkilölle. Se edellyttää sinun ja/tai vastaanottajan sähköpostiosoitteen tallentamista. Osoitteet tallennetaan vain, jotta voimme lähettää likin valitsemallesi vastaanottajalle. Osoitteita ei tallenneta pysyvästi, vaan ne poistetaan välittömästi linkin lähettämisen jälkeen.

 

14. Miten henkilötietojani käsitellään, jos täytän Piltti verkkokyselyn tässä sivustossa?

Toisinaan pyydämme sivustomme käyttäjiä vastaamaan kyselyihin. Kyselyt käsittelevät sivuston sisältöä tai tuotteitamme ja tuotesarjojamme. Voimme pyytää sinua ilmoittamaan ikäsi (lukuna tai ikäryhmänä), sukupuolesi ja muita tietoja, joiden perusteella sinun henkilöllisyyttäsi ei voida selvittää. Saatamme yhdistää kenttään evästeistä peräisin olevia tietoja, mutta tunnistetietoja ei käytetä. Henkilötietoja ei yhdistetä aikaisemmin antamiisi tietoihin. Äänestysten tai kyselyjen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään vain sisäisesti Nestléllä, mutta tietoja voidaan yhdistetyssä muodossa (jolloin yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa) luovutetaan muille.

 

15. Voiko Nestlé muuttaa tietosuojaperiaatteen sisältöä?

Nestlé voi päivittää tietosuojaperiaatteitaan ja korjata niiden virheitä. Luo tietosuojaperiaatteet säännöllisesti tarkistaaksesi, ovatko ne muuttuneet ja miten muutokset vaikuttavat sinuun. 

 

16. Mistä saan lisää lainopillista tietoa Nestlén sivustosta sekä omista oikeuksistani ja velvollisuuksistani?

Nestlén kotipaikka on Sveitsissä, ja sivustossa noudatetaan Sveitsin lainsäädäntöä. Tarkempaa tietoa on sivulla Nestlén sivuston juridiset ehdot, johon pääset linkkiä napsauttamalla tai suoraan tältä sivulta. 

 

17. Mihin osoitteeseen voin ottaa yhteyttä Nestlén tallentamiin henkilötietoihini liittyvissä asioissa?

Osoite:
Suomen Nestlé Oy
Keilasatama 5 / PL 50
02150 Espoo
Puh./Tel. 0800-06161
kuluttajapalvelu@fi.nestle.com 

 

18. Millä tämän tietosuojaperiaatteen käsitteillä on tarkka juridinen merkitys (ne on merkitty suuraakkosin lukuun ottamatta sanaa "henkilötiedot", joka esiintyy tekstissä toistuvasti)?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia sinuun liittyviä tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. (Sivustossa kyse on tavallisesti sähköpostiosoitteestasi ja mahdollisista lisätiedoista.) 

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia menetelmiä ja toimia, joita henkilötietojen automaattisessa tai manuaalisessa käsittelyssä käytetään. Tällaisia ovat mm. kerääminen, järjestäminen, tallentaminen, sovittaminen, muuttaminen, noutaminen, konsultointi, käyttäminen, luovuttaminen, tiedon jakaminen tai muu tiedon käytettäväksi tekeminen, yhdistäminen, estäminen, poistaminen ja hävittäminen (eli kaikkien henkilötietojen käsittelyn poistaminen Nestléltä). 

Henkilötietojen rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yritystä, joka joko itse tai yhdessä muun toimijan kanssa päättää miten ja missä tarkoituksissa tietoja käsitellään (eli se Nestlé-yksikkö, joka toimii sivuston vastaavana julkaisijana ja kerää henkilötietojasi), tässä tapauksessa Nestlé S.A. 

Ulkopuolisella taholla tai yrityksellä tarkoitetaan yrityksiä, jotka eivät suoraan tai epäsuorasti kuulu Nestlé S.A.:n omistuksen piiriin. 

"Nestlé" ja "Nestlé-konserni" tarkoittavat tässä Nestlé S.A.:aa ja sen tytäryhtiöitä (joita Nestlé S.A. hallitsee suoraan tai epäsuorasti omistuksen kautta). 

 

19. TÄRKEÄÄ – Miksi minun on hyväksyttävä tietosuojaperiaatteen ehdot?

Nestlé on maailmanlaajuinen yritys, joka kerää ja käsittelee henkilötietojasi. Keräämisen ja käsittelyn yhteydessä tietoja siirretään maiden rajojen yli. 

Näissä tietosuojaperiaatteissa on kaikki tarvitsemasi tietoa, jotta voit tehdä tietoisen valinnan siitä, miten käytät sivustoa ja luovutat henkilötietojasi Nestlélle. 

Kun vierailet tässä sivustossa ja viestit kanssamme sähköpostitse, hyväksyt epäsuorien henkilötietojen (evästeet sekä yhteys- ja järjestelmätiedot) keräämisen ja käsittelyn näiden tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Hyväksymällä nämä tietosuojaperiaatteet hyväksyt myös, että suoria henkilötietoja käsitellään näiden periaatteiden mukaisesti. 

Jos sinulla on kysyttävää näistä tietosuojaperiaatteista, voit ottaa yhteyttä kysymyksessä 5 mainittuun Nestlén osoitteeseen – Miten saat tietää, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu ja pyytää niiden tarkistamista, oikaisua tai poistamista? Vastaamme kysymyksiisi mielellämme.

Foreldre FAQ

Tarvitsetko ravitsemusneuvoja? Onko sinulla kysyttävää tuotteesta?

Asiantuntijamme ovat täällä auttamassa sinua.

Search icon

Etkö ole vieläkään löytänyt etsimääsi?

Testaa uutta älykästä hakukonettamme. Meillä on aina jotain tarjottavaa sinulle.