Arrow backLanguage
6-11 måneder
Artikel

Barnet, flasken og meg – en guide til å bruke flaske

Det kan være mange ulike grunner til at man velger å mate barnet sitt med flaske. Om du velger å gi utpumpet morsmelk eller morsmelkerstatning, er det noen ting det er fint å vite før du begynner med å gi mat fra flaske.

3min Læs apr 2, 2020

Hygiene. God hygiene er ekstremt viktig når du gir flaske. Et lite barns immunsystem er ikke fullt utviklet. Det er viktig å unngå bakterier i flasken og under selve tilberedningen. Derfor skal du alltid sørge for å:                   

  • Vaske hendene dine før du starter og sørge for at området hvor du tilbereder flasken er rent.
  • Rengjør og kok flasken og smokken i ca. 5 min, slik at de blir helt frie for bakterier. Se etter at det ikke er noen gamle melkerester igjen.
  • Ved bruk av morsmelkerstatning er det viktig at du følger tilberedningsanvisningen på pakken nøye.
  • Rester av melk skal alltid kastes og må ikke varmes opp på nytt.

Utpumping og oppbevaring av morsmelk. Her er det også viktig med god hygiene. Sørg for at du har rene hender og bruk rene beholdere som er beregnet for mat. Dersom du ønsker kan du enkelt pumpe ut morsmelk og lagre for senere bruk. Etter utpumping kan melken holde seg i ca.3 døgn i kjøleskap og i 6 måneder i dypfryseren. Når du skal bruke melken skal den ikke varmes opp til mer enn 40 grader. Drypp litt melk på håndleddet for å kjenne om det er rett temperatur. Melken skal være lunken. Er den for varm, kjøl den ned i et vannbad eller under rennende kaldt vann. Ved opptining kan du tine den fryste morsmelken i vannbad eller i kjøleskap for en langsom opptining. Unngå mikrobølgeovn ettersom det kan drepe mange av de gode næringsstoffene i melken, i tillegg til at den kan bli for varm og skade barnet. Kast alltid rester av oppvarmet melk.

En hyggelig stund. Selv om du gir flaske kan du fremdeles ha en nær og trygg kontakt med barnet ditt, noe som er viktig for dets utvikling.

  • Sørg for å sette deg godt til rette, gjerne med puter som kan støtte deg og barnet.
  • Sørg for å skru av TV´en og legg bort mobiltelefonen mens du mater.
  • Sørg for at barnet har korrekt sugetekninkk og at det ikke svelger luft fra flasken.
  • Gi barnet noen pauser slik at det kan rape og respekter alltid når barnet viser at det ikke har lyst på mer mat.
  • Varier stillingen du holder barnet i, slik at det ikke får skjevt kranium av å ligge på samme side.

Husk at du alltid kan spørre din helsesykepleier om råd dersom det er noe du er i tvil om.

VIKTIG INFORMASJON

Morsmelk er det beste for barnet.

Et næringsrikt kosthold sikrer næringsstoffene som er nødvendig for en sunn graviditet, hvilket er en forutsetning for ditt barns utvikling. Etter fødselen er morsmelk det beste du kan gi barnet, da morsmelk inneholder de riktige næringsstoffene og kan beskytte det lille barnet mot sykdommer. Dersom du velger å ikke amme, tenk på at beslutningen kan være vanskelig å endre. Bruk av erstatning kan få sosiale og økonomiske konsekvenser. Introduksjon av delvis amming vil redusere melkeproduksjonen. Morsmelkerstatning skal alltid tilberedes, brukes og oppbevares som angitt på pakken for å unngå en helserisiko for barnet ditt. Kontakt helsestasjonen om du har spørsmål til hvordan du skal ernære barnet ditt og om hvordan du kan forberede og opprettholde ammingen.

OBS! Selv om benevningene på pakken kan være forskjellige så er det samme framgangsmåte som gjelder ved tilberedning av en flaske.

Rate this article
Article finder
article white icon
Artikkel finder

Et sted å finne svar - på store og små spørsmål - om alt relatert til foreldrerollen. Her finner du informasjon om kosthold, mat, barns utvikling og barneoppdragelse.

Search icon

Har du fortsatt ikke funnet det du leter etter?

Test vår nye smarte søkemotor. Vi har alltid noe å tilby deg.